Haex-Aendekerk

1. Wie zijn wij

Het adres van onze website is: http://www.haex-aendekerk.be

2. Voorwerp

Haex-Aendekerk is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en contractuele relaties van essentieel belang is.

Haex-Aendekerk verwerkt uw persoonsgegevens en doet dit daarom conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring beschrijft kort de maatregelen die door 
Haex-Aendekerk worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer te beschermen tijdens het gebruik van onze diensten of tijdens onze commerciële relatie en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als klant en/of contractuele relatie.

U wordt zodoende vriendelijk uitgenodigd deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.

Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te herlezen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

2. Goedkeuring

Door gebruik te maken van onze diensten of door met ons samen te werken, aanvaardt u dat door Haex-Aendekerk bepaalde persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens.

Haex-Aendekerk verzamelt en verwerkt bepaalde persoonsgegevens in het kader van de aanbieding van haar diensten, klantenbeheer en aankoopbeleid en zulks laat ons evenzeer toe om gevolg te geven aan uw eventuele vragen en voortdurend verbeteringen aan te brengen aan onze diensten die u worden aangeboden.

Haex-Aendekerk  gebruikt uw informatie niet voor markt- en tevredenheidsonderzoeken.

4. Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

5. Media

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

6. Cookies

Wanneer je een reactie achter laat op onze site, kan je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan ze een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en wordt verwijderd zodra je je browser sluit

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd

7. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website

8. Rechtsgronden

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van volgende rechsgrond: een contractuele relatie van zodra u gebruik maakt van onze diensten hetzij met ons in een commerciële relatie treedt.

Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.

9. Overdracht van de persoonsgegevens

Haex-Aendekerk voorziet in principe niet in overdracht van uw persoonsgegevens.

10. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard en verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor een periode van 1 jaar tenzij onze zakelijke samenwerking een langere duur kent. Deze termijn is ingegeven door een wettelijke bepaling en is conform de wettelijke bepalingen van toepassing op de contractuele relatie.

11. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Haex-Aendekerk verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en heeft veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van uw persoonsgegevens te voorkomen.

12. Verwerkingsverantwoordelijke

Uw gegevens worden verwerkt door Haex-Aendekerk

U kan ons steeds contacteren op volgend e-mailadres: info@haex-aendekerk.be

13. Rechten van toegang, wijziging, verwijdering en gegevensoverdracht

Conform de algemene verordering gegevensbescherming beschikt u over een toegangsrecht, een recht tot wijziging en verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U heeft eveneens recht om u te verzetten tegen hun verwerking binnen de beperkingen van de wetgeving

U hebt het recht uw gegevens over te dragen aan een derde.

U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen aan info@haex-aendekerk.be

14. DPA en Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor elke aanvullende informatie of elke klacht met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot:

  • ons e-mailadres: info@haex-aendekerk.be
  • de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, website: www.privacycommission.be